Garantiitingimused 

 

HESTIA DOORS OÜ annab meie poolt müüdavatele  toodetele 5 aasta pikkuse garantii. Garantiiperiood algab kauba ostjale ülendmise hetkest . 

Garantii kehtivus on sõltuv toote paigaldus- ja hooldusjuhendis toodud nõuete järgimisest. Paigaldus- ja hooldusjuhend antakse kaasa koos tootega ja on kättesaadavad meie kodulehel www.hestiadoors.com 

Transpordikahjustused tuleb kindlaks teha kauba saabumisel ning reklamatsioon esitada kauba kohale toimetanud transpordifirmale.  

Tooted tuleb enne paigaldust üle vaadata ning defektide esinemisel paigaldusega mitte jätkata. Kahjustused tuleb registreerida kirjalikult ja dokumenteerida fotodega. 

Kahjustusega toote paigaldus on lubatud ainult tootja eraldi loal ning vältimatutel asjaoludel. 

Ostja on kohustatud informeerima HESTIA DOORSi kõikidest saadud kaubal esinevatest  defektidest 14 päeva jooksul alates defekti ilmnemisest. 

Saabunud kauba visuaalne ülevaatus tuleb teostada 2 meetri kauguselt ning valgustingimused peavad olema selleks sobilikud, s.o valgusallikas peab asuma vaatleja selja taga. 

Kui toode ei vasta nõuetele, võib ostja nõuda toote parandamist või selle hinna alandamist. Ostja võib nõuda ka toote asendamist, kui see ei too tootja jaoks kaasa ebamõistlike kulusid  võttes sealjuures arvesse toote hinda ning nõuetele mittevastavuse ulatust. 

Enne nõude esitamist veenduge, et: 

 • Toote müüjaks on Hestia Doors OÜ 
 • Teil on olemas toote ostudokumentatsioon – arve, leping või tellimuskinnitus 
 • Et kahjustus kuulub garantiitingimustega hüvitatavate kahjustuste hulka  

 

Millised kahjud on kaetud garantiiga: 

 • Toote lõppviimistlus või viimistlusmaterjalid 
 • Toote konstruktsioonimaterjalid 
 • Toote dimensionaalne stabiilsus – toote paindumine on lubatud kuni 2mm jooksva meetri kohta. Diagonaalne lubatud vahe on 1mm jooksva meetri kohta. 
 • Meie poolt paigaldatud garnituur  
 • Paigaldusvead, kui paigaldajaks on HESTIA Doors OÜ  
 • Transpordikahjud, mis on toimunud enne kauba üleandmist tellijale ning mis on korrektselt dokumenteeritud (märge veoselehel) 

 

Millised kahjustused ei ole kaetud garantiiga: 

 • Toote ebakorretse ladustamisega seotud kahjustused 
 • Defektid, mis on põhjustatud toote paigaldus- ja hooldusjuhendist mitte kinni pidamisest 
 • Kulud, mis on tingitud toote ebakorrektsest paigaldusest või defektse toote paigaldusest 
 • Toote loomulikust kulumisest tingitud kahjustused 
 • Tootele kasutamise käigus tekkinud kahjustused (puhastus jms) 
 • Mehhaanilised kahjustused, mis on tekkinud peale defektse toote paigaldust 
 • Defektse toote paigaldusega kaasnevad täiendavad kulud 
 • Omavoliliselt täiendatud tooted (värvitud, freesitud, puuritud jne.) 
 • Kliendi poolt omavoliliselt lisatud garnituuriga seotud vead 
 • Toote ebasobivas keskkonnas kasutamisega seotud vead (niiskus, temperatuurivahe) 
 • Reguleerimata toote kasutamisest tingitud vead 
 • Toote loomulikud omadused (oksakohad, puidu struktuuri eripärad) kui toote kattekiht on terve. 
 • Paigalduse käigus tekkinud defektid 
 • Topeltklaasiga toote välispinnale tekkinud kondents 
 • Temperatuurist tulenev klaasi purunemine 
 • Välisuksed, mida ei kaitse varikatus või mis ei ole paigaldatud niši sisse 
 • Tumedat värvi uste puhul värvi hääbumine otsese päikesevalguse tõttu või vaigu eraldumine 
 • Ukse paindumine otsese päikesevalguse käes