Ukse käelisuse määramine 

Tegemaks kindlaks, milline on ukse käelisus, tuleb vaadata ukse hingi. Ukse käelisuse määrab see, kummal pool asuvad ukse hinged – kui paremal, siis on uks paremakäeline, kui vasakul, siis vasakukäeline. Sama põhimõte kehtib nii sissepoole kui väljapoole avanevate uste puhul.