MÄÄRIMINE

Hingesid,
käepidemeid ning liikuvate osade neetühendusi määritakse vähemalt korra aastas
või vastavalt vajadusele kodukasutuseks mõeldud happevaba õliga – näiteks keti-
või õmblusmasinaõliga.